Workshop Fastighetsägarträff Interface of Life 2017-01-24

GodaGrannen presenterar på en föreläsning, workshop och Fastighetsägarträff i Växjö under temat framtidens tjänster för fastighetsägare och hyresgäster. Nya förutsättningar för energi och välfärdstjänster som skapas på öppna plattformar. Arrangerat av bredbandskonsult Per Bengtsson på företaget Ljusare Framtid Karemter AB . Flertalet fibernätföreningar i Småland och delvis Skåne och Halland deltog.
Utöver tjänst och funktion av GodaGrannen framfördes presentation av konceptet ”Interface of Life” av Jonas Birgersson på Labs2, sensorteknik och den teknologioberoende öppna plattformen Yggio av Mats Pettersson på Sensative .