Grannsamverkan för närproducerad trygghet

Förena | Förenkla | Förbättra

GodaGrannen är en prenumerationstjänst där du, som abonnent, skapar din egen vaktlista. När larmet, som kan avse brand eller inbrott, går uppmärksammas personerna på din vaktlista via SMS. De kan då agera enligt överenskommelse, gärna enligt den väl beprövade modellen “Grannsamverkan”.

Förebygg risk för brand, inbrott och vattenskada

Med tillit kan mycket åstadkommas

Nästan oberoende var och hur du bor så finns det sannolikt GodaGrannar i närområdet. Tillsammans kan vi minska risken för brand, brott och vattenskador. Titta på filmen så förklarar vi mer!