Det uppstår vattenskador för åtskilliga miljoner kronor per vecka i Sverige och det är många gånger problematiskt och tidsödande att sanera. Det kan om det uppstår bidra till kraftigt förhöjd självrisk och kostnader för åldersavdrag. Enligt regelverk har ägaren ett tydligt ansvar för att förebygga fukt-...