GodaGrannen & Jonas Birgersson på net@seaside forum

I korthet

Årets Net@Seaside*  forum i Varberg inleddes med att fick vi lyssna till Lars Wessman, Affärsområdeschef IT på Varberg Energi, som bland annat pratade om digital transformation samt mål för bredbandsstrategin gällande Varberg. Internet började lite som något ”latjolajban” men har idag kommit att bli kritiskt och vital infrastruktur. Han lyfte även upp frågan kring möjligheter och hot med att ständigt vara uppkopplad.

Emma Wrege, Försäljningschef Varberg Energi, berättade om Solsidan som är Sveriges största solcellspark med 9300 solcellspaneler.  Satsning på en solcellspark ligger helt i linje företagets mål för ett hållbart samhälle genom att optimera sitt bidrag. Hon presenterade och de nya kollegorna som har fått jobb på anläggningen. Nämligen ett 30 tal får som ska beta gräs. Ett annat projekt som engagerar Emma är bikuporna som Varberg Energi har skaffat tillsammans med Varbergs biodlarförening. Ett led och engagemang för samhälle och miljön. Dessutom skänker projektet god honung. Något som kvällens talare fick med sig hem.

Näst på tur presenterade Bo Örwall, grundare av GodGrannen, tjänsten samt tekniken som förebygger, förenar och förenklar. Bo berättade om hur allt började en midsommarafton (Läs berättelsen här) med att han fick ett samtal från en larmcentral gällande sitt eget hem och idén som nu är på väg att bli verklighet. Han berättade om vilka som är världens bästa samhälle på att grannsamverka… Nämligen surikaterna!

 

Jonas Birgersson avslutar

Kvällen avslutades av huvudtalaren Jonas Birgersson som delade sin syn på framtiden med fiber, IoT och affärsprocesser under rubriken ”Sanningen om framtiden”. Det var spännande tankar och reflektioner som kom ur att lyssna till Birgerssons resonemang och ta del av hans kunskap. Han pratade om hur framtiden är oundviklig. Och avslutade (en bit över tiden, för han hade så mycket bra att säga) med ”The beginning is near…” Början är nära.

 

 

*net@seaside är Varbergs stadsnät, ett öppet nätet där tv, telefoni och internet samsas och som idag vart tredje hushåll i Varberg är anslutet till. De har en tjänsteguide med information om alla tjänster de erbjuder i nätet. Ett urval av ca 200 olika tv-kanaler och en välfylld video on demand avdelning samt möjlighet till billigare telefonräkningar och ett internet med hastigheten 1 000 Mbit/s.