Hallands Nyheter skriver om GodaGrannen

Vi träffar Hallands Nyheter

I september träffade Fredrik Larsson från Hallands Nyheter GodaGrannen. Vi pratade då om vår vision om närproducerad trygghet och vår vilja att förknippas med en bra känsla och öppenhet. Att tjänsten GodaGrannen inte ska nyttjas för något medborgargarde utan grannsamverka tillsammans med Polisen och Räddningstjänst. Vi berättar att GodaGrannen är en tjänst och vi kommer inte sälja någon hårdvara. Hur tjänsten kommer distribueras är ännu inte helt bestämt. Vi hoppas att kunna berätta om tjänsten till våren/sommaren 2017.

 

Läs gärna artikeln på Hallands Nyheters hemsida.