Digitalisering för offentlig sektor

Digitaliserat samhälle

Det är fredag förmiddag på det kreativa kontoret Ventilo. Anders Boustedt på Boustedt.eu håller fördrag om digitalisering för offentlig sektor, företag och privatpersoner. Bousted.eu jobbar med verksamhetsutveckling med stöd av IT och erbjuder strategisk rådgivning för det moderna företaget eller organisationen. En del av hans föreläsning berör behovet av kommande tjänster i ett digitaliserat samhälle och där nämner han GodaGrannen som ett exempel på en bra tjänst.