Brand

Varje år så brinner det i ca 600 Svenska hem och ca 120 människor omkommer. De vanligaste orsakerna till att detta är: matlagning, rökning och eldning i braskamin.

December och januari är den tid på året då vi i Sverige tänder flest levande ljus hemma och det är  också då de flesta bostäder brinner enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Barn är ofta nyfikna på eld. Det är därför viktigt att de lär sig att handskas med eld på ett naturligt sätt. Det är inte bra att skrämma barn för eld – det ökar bara nyfikenheten. Lämna aldrig barn själva med levande ljus eller öppen eld.

 

Här får du några bra tips!

Brandvarnare

De flestas bränder börjar på natten och vid 3 av 4 dödliga bränder i hemmet saknas saknas fungerande brandvarnare. Man bör ha brandvarnare på varje våning i hemmet och gärna nära sovrum och kök, helst 50 cm ifrån väggen.

Rengör i köket

En regel är att aldrig lämna köket när någonting kokar upp på spisen samt att rengöra köksfläkten från fett och smuts som lätt kan börja brinna. Ha alltid ett kastrullock nära till hands, så att du kan kväva eventuella bränder i grytan.

Släck ljusen

Som sagt så inträffar de flest ljusbränder under dec och jan, särskilt under slutet av månaden då adventsljusen brunnit låga. Välj ljusstakar i porslin eller plåt och se till att ljusen står stadigt, placera ljusen på säkert avstånd från dukar, gardiner. Släck ljusen om du lämnar rummet.

Se upp med elen

Låt tvättmaskin, diskmaskin och torktumlare vara avstängda när du går hemifrån. Dra ut stickkontaken till kaffebryggaren och brödrosten. Om ett lysrör börja blinka – byt ut det direkt – och använd glödlampor med rätt watt-tal. Dra alltid ut mobilladdaren när du laddat klart, lägg mobilen på ett hårt icke brännbart underlag när den laddas. Torka aldrig kläder på elektriska element eller bastuaggregat. Installera jordfelbrytare!

Brandsläckare och brandfilt

Investera i en brandsläckare och brandfilt – om olyckan är framme kan de hindra att branden sprids och rädda liv.

Utrymningsplan

Planera en utrymningsplan med barnen och se till att ha minst två utrymningsvägar för alla i familjen. Lås därför inte med sjutillhållarlås från insidan. Sätt upp utrymningsplanen där alla ser den och bestäm en samlingsplats utanför huset. Installera en särskild stege för utrymning.

Mötesplatsen

Om familjen kommer överens om en plats utanför hemmet där alla möts vid brand kan ni snabbt kontrollera att alla klarat sig oskadda.

Anlagda bränder

Ett sätt att förhindra eller försvåra detta är att inte förvara brännbart material på lättillgängliga platser. Det är också viktigt att hålla vind, källare och garage låsta och se till att belysningen fungerar. Detta är åtgärder som försvårar för brandavläggaren/pyromanen.

Och OM olyckan är framme: Rädda dem som är i livsfara, varna alla som hotas av branden, larma räddningstjänst, släck branden – om du bedömer att du kan göra det. Använd en brandsläckare och spruta mot glöden, inte lågorna.